APOSTOLSTWO MODLITWY

Ruch religijny. Światowa Sieć Modlitewna Ojca świętego, który pragnie dopomóc wszystkim wierzącym w Boga do ponownego odkrycia piękna ich wiary i do głębokiej przemiany życia. Apostolstwo Modlitwy stawia sobie dwa cele- nauczyć jak całe swoje życie odnosić do Boga i dopomóc w świadomej misji Jezusa Chrystusa. W naszej Parafii AM działa i modli się od 25 lat. Liczy 23 osoby. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu. Przełożoną jest p. Danuta Myjak – opiekun ks. dr Grzegorz Sobota.