RADA PARAFIALNA

Liczy 22 osoby i spotyka się kilka razy w roku. Pomaga ks. Proboszczowi w ustaleniu i podejmowaniu ważnych decyzji w sprawach duchowych i materialnych. Przewodniczącym Rady Parafialnej jest p. Tadeusz Jajko.