Siostry zakonne - Córki Świętego Franciszka Serafickiego

PRZEŁOŻONA – siostra Mirosława

ORGANISTKA – siostra Michaela

ZAKRYSTIANKA – siostra Antonina