KATOLICKIE STOWARZYSZENIE CIVITAS CHRISTIANA

Przewodniczącą p. Ewa Lachowska, opiekun ks. prałat R. Szczupak.