KLUB DOBREJ KSIĄŻKI

Prawdą jest, że dzisiaj ludzie mniej czytają. Panuje kultura obrazkowa i cyfrowa. Jednak od 2007 roku, raz w miesiącu spotyka się grupa około 12 osób, które chcą się dzielić lekturą przeczytanych znanych i nieznanych poetów, pisarzy, myślicieli i świętych autorów. Koordynator Klubu Dobrej Książki jest p. Maria Frąckowiak – opiekunem ks. prałat R. Szczupak.