KÓŁKO MISYJNE

Propaguje i wspiera misje wśród dzieci i młodzieży. Poprzez różnorodne akcje zbiera fundusze na misje. Kółko Misyjne w liczbie 30 osób spotyka się w każdą sobotę. Opiekunem jest  s. Mirosława – przełożona.