MINISTRANCI I LEKTORZY

Najbardziej widoczną grupą w Parafii są ministranci 24 i lektorzy 10, dzięki codziennej służbie przy ołtarzu i pięknym strojom liturgicznym.  Ministranci i Lektorzy biorą udział w różnych konkursach, zawodach, wycieczkach i zabawach. Szef ministrantów Michał Midzio – opiekun ks. Paweł Pietryka.