RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE - DOMOWY KOŚCIÓŁ

Przyszłość Kościoła i świata idzie przez rodzinę. To zadanie stara się realizować Domowy Kościół – Ruch Światło-Życie – zgodnie ze swoim chryzmatem. Domowy Kościół czynnie angażuje się w życie duchowe i materialne Parafii. W naszej Parafii jest dwa kręgi rodzinne(jeden czasowo zawiesił swoją działalność) – opiekun ks. Grzegorz Sobota,       ks. Paweł Pietryka.