WSPÓLNOTA "WIECZERNIK"

To charyzmatyczna grupa Odnowy w Duchu Świętym – działa w Parafii od 2002 roku. Łączy ją wspólne pragnienie modlitwy, poznania, doświadczenia i uwielbienia Boga. Wspólnotę Wieczernik tworzą osoby (ok. 30 osób) w różnym wieku, różnych zawodów i zainteresowań. Pierwszym opiekunem był ks. Roman Lorens, a następnie ks. Jacek Chochołek, ks. Mariusz Śliwa, ks. Wojciech Wiśniowski. Obecnie   Liderką jest p. Katarzyna Szpak, a opiekunem ks. Piotr Przeszłowski.